می 28, 2022

قابلیت SMTP

فیچر های بسیار قدیمی ولی کاربردی توی ویندوز سرور قابلیت SMTP سرویس هست که از قدیمیترین ورژن های ویندوز سرور تا به امروز وجود داشته و با همه ساده بودنش