مارس 6, 2022

نحوه-ساخت ad site به کمک PowerShell

یکی از مشکلات مدیریت آپدیت سیستم‌ها ریستارت شدن سرورها پس از آپدیت می‌باشد....
مارس 2, 2022

رفع مشکلات مدیریت آپدیت سیستم‌ها با GPO

یکی از مشکلات مدیریت آپدیت سیستم‌ها ریستارت شدن سرورها پس از آپدیت می‌باشد....