آوریل 13, 2022

نکته بسیار مهم و حیاتی مکانیسم های Backup و استفاده از فایل فرمت REFS

همانطور که میدانید مایکروسافت سالهاست که فایل فرمت REFS را ارائه کرده و بسیار هم در مورد....