آوریل 16, 2022

paping چیست!؟ و چه کاربردی دارد!

شما برای این که بخواید ارتباط و یا اتصال سیستمی رو تو شبکه تست کنید اولین ابزاری که به سراغش میرید....